HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

A1 Autotalo
Siutlankatu 5
20380 Turku

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Daniel Ravi Balakrishnan

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä A1 Autotalo:lle.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi
Ajonneuvon rekisternumero 
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Tilaustiedot
Suoramarkkinointilupa
Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tilastotietoja tuotetilauksien, palautteen lähettämisen yhdeytessä ja kilpailuihin osallistumisen yhteydessä.

7. Tietojen luovutus

A1 Autotalo ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

8. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.